Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Юридический форум Украины _ Разное _ Заочное обучение офицера

Автор: Андрюха 10.6.2013, 14:50

Добрый день. Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос - я офицер, хочу поступать на повышение квалификации (заочно или дистанционно), но мои товарищи говорят, что меня на учебу командование не отпустит. Хотелось бы узнать, имеет ли право военнослужащий получать второе высшее образование (заочно или дистанционно) даже если оно не по предыдущей специальности ??? И где про это можно более детально прочитать. Спасибо.

Автор: Юрисконсульт Виталий 29.6.2013, 7:14

Здравствуйте, Андрей.

Право на образование гарантировано http://legalexpert.in.ua/konstituciya-ukraini-redakciya-30-09-2010 (ст. 53). Никто не вправе ограничить вас в этом независимо от вашего статуса.

Право на высшее образование для каждого гражданина Украины конкретизировано в http://legalexpert.in.ua/pro-vishu-osvitu:

Цитата
Стаття 4. Право громадян на вищу освіту
1. Громадяни України мають право на здобуття вищої освіти.


Отсюда вывод: никто и никогда не может запретить вам получать образование.

Автор: olga prykhodko 20.8.2013, 11:28

Добрий день.
Звертаю Вашу увагу на той факт, що відповідно ст. 1-2 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (далі - Закон) військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами. Нормативно-правові акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги військовослужбовців та членів їх сімей, є недійсними.
Ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України (ст. 2 цього Закону)
Ч.8 ст. 10-1 Закону передбачено надання військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчих відпусток та соціальних відпусток відповідно до Закону України "Про відпустки" . Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України.
В свою чергу, Законом України "Про відпустки" (ст. 15) визначено, що працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:
1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою
навчання - 10 календарних днів,
третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою
навчання - 20 календарних днів,
незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання -
30 календарних днів;
2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,
третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою
навчання - 30 календарних днів,
незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання -
40 календарних днів;
3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;
4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього
і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.
Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні
підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального
закладу відповідного рівня акредитації.
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на
кожний іспит.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один
вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.
Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.
Відпустки, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року.
З повагою, Ольга

Форум Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)