Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Юридический форум Украины _ Гражданский процесс _ Инн Ответчика

Автор: Надин 10.4.2013, 8:57

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на основании какого нормативно-правовго документа, при подаче искового заявления в суд, обязательно, нужно указывать ИНН ответчика (физ. лица)?

Автор: Юрисконсульт Виталий 17.4.2013, 12:24

Здравствуйте.

Нет такого нормативно-правового акта smile.gif .

Вопрос содержания искового заявления урегулирован ст. 119 http://legalexpert.in.ua/civilniy-procees-kodeks:

Цитата
Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви

1. Позовна заява подається в письмовій формі.

2. Позовна заява повинна містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;

3) зміст позовних вимог;

4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;

7) перелік документів, що додаються до заяви.

3. Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

4. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.

5. До позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.

6. До позовної заяви, що подається у випадках, визначених частиною третьою статті 118 цього Кодексу, мають бути додані копії ухвали про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу або ухвали про скасування судового наказу.

7. У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

8. Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

9. Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.


Как видите, закон не обязывает истца знать ИНН своего ответчика.

Автор: DMorgun 14.5.2014, 11:56

Добрый день.
На данный момент законодательством Украины не предусмотрено указание ИНН при подаче иска в суд. В статье 119 Гражданского кодекса Украины предусмотрены все требования к исковому заявлению и среди них ИНН нет. Поэтому подавайте спокойно и без него.

С уважением,
юрист компании Skyrise Group, Моргун Дмитрий

Автор: Сергей Жежель 2.7.2014, 9:15

Цитата(Надин @ 10.4.2013, 9:37) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на основании какого нормативно-правовго документа, при подаче искового заявления в суд, обязательно, нужно указывать ИНН ответчика (физ. лица)?

Я так понимаю речь идет либо об алиментах либо о взыскании долга.
Все верно указано в ответах выше, что согласно ст. 119 ГПК, ИНН не нужен при составлении иска, но он понадобится при исполнении решения суда.
А именно в исполнительном листе который выдаст суд, согласно ст. 18 ЗУ об исполнительном производстве, должны быть следующие данные
Стаття 18. Вимоги до виконавчого документа

1. У виконавчому документі зазначаються:

1) назва і дата видачі документа, найменування органу,
прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано
документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я
(прізвище, власне ім'я та по батькові) (для фізичних осіб)
стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або
місце проживання чи перебування (для фізичних осіб),
ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача
та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний
номер стягувача та боржника
(для фізичних осіб - платників
податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для
фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або
інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного
номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної
влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, а також
інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав
виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи
можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження
боржника та його місце роботи (для фізичних осіб),
місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника
тощо;
{ Пункт 3 частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012, N 721-VII
( 721-18 ) від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону
N 732-VII ( 732-18 ) від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014 }

4) резолютивна частина рішення;

5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;

6) строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.

Форум Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)